Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0021
ÚS KR zo dňa 26.04.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 29. - 30.4.2017 Dospelí Vranov – Stropkov Tabaka za Michalíka, M. Huta – Parchovany Želizňák, Eperješi, M. Mišenčík, Rožňava – Hrabušice Mati za Paulišina, Rudňany – Geča Micheľ za Dzivjaka, Strážske – Kalša Molitoris za Šoltésa, Ťahanovce – Sokoľany D. Bereš, Sučka, Zubka, Kr. Chlmec – Streda Godžák za Baníkovú, Trakany – Nacina Ves Ruščanský za Eperješiho, Lastomír – Čierna Škurla, Kovaľ, Holp, Bystré - Kamenica Bajo za Nováka, Kochanovce – Sačurov Leško za Šipoša, Demjata – D. Lúka Fotta za Kriaka, V. Šariš – Gerlachov J. Mano za Šoltésa, Svidník – Svit DZ Džubák za Onofreja, Trakany – Nacina Ves DZ Guľko za Kačmára, Hencovce – Ulič DZ Kačmár za Guľka, Stakčín – Sedliská DZ Čekan za Pirucha, N. Hrušov – Ptičie Kriak, Eperješi, Jakubčin, DZ Piruch za Čekana, Hranovnica – Ľubica DZ Ondík za Džubáka. Dorast Poprad – Sp. Belá 28.4. 14,30 a 16,45 Kočiš za Jasečka, Baldovský za Olejníka, Humenné – Ľubotice Leško za Šipoša, Snina – Giraltovce Paulišin za Greška, Vojtko za Metiľa, Lipany – Lok. Košice Michalík za Maňkoša, Svit – Sp. N. Ves Šoltýs, Zemčák, Greš, Sobrance – Ľubotice 3.5.15,00 a 17,15 J. Škodi za Krona, Jasenov – Kurima Metiľ za Vojtka, Harichovce – Markušovce Klokočka za Kunzovú, Smižany – Krompachy Pavlovský st. za Klokočku, Prešov – Bardejov Klovanič, Štefanič, Brutvanová. Žiaci Levoča – V. Tatry 14,30 a 16,15 Zvalený. Žiačky Michalovce – Vranov 10.5. 16,00 J. Škodi za T. Škodi. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 2.5.2017: FK Pakostov (Pakostov – Spišské Podhradie) opakovane, pod disciplinárnymi následkami. Kendice (Kendice – Demjata), Ptičie (Ptičie – Jasenov). - KR berie na vedomie podnet: • FK Rožňava, poplatok 10€. • FK Nižný Hrušov, poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Ľubotice na R Tabaka, AR Somoši, Konečný a DZ Dzido zo stretnutia Ľubotice – Vysoké Tatry - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Sačurov – Hencovce na základe podnetu FK Hencovce a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. FK Hencovce poplatok 40,-€. KR odstupuje FK Sačurov DK za nedostatočný videozáznam. • Krásnohorské Podhradie – Rožňava na základe podnetu FK Rožňava a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40,-€. - KR oznamuje predbežný termín FP dňa 7.6.2017. FP sú jednou z podmienok pre zaradenie R na nominačné listiny v súť. r. 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa týchto previerok mohli zúčastniť.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0021
Dátum zaevidovania: 27.04.2017 11:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 27.04.2017 11:30
10 EUR 27.04.2017 11:31
40 EUR 27.04.2017 11:31
40 EUR 27.04.2017 11:31