Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0020
ÚS KR zo dňa 12.04.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 15. - 16.4.2017 Dospelí V. Revištia – Snina Filipák za Alexu, Kračúnovce – Záhradné M. Želizňák za Tabaku, Pakostov – Sp. Podhradie Dušek za Žofčáka, Ľubotice – V. Tatry Tabaka za M. Želizňáka, Zámutov – Š. Michaľany Dzivjak za Šubu, V. Kapušany – Kr. Podhradie Paulišin, D. Bobko, Pečarková, Strážske – Hrabušice Tirpák za Balogu, Krompachy – Medzev Alexa za Filipáka, M. Ida – Slávia TU Hamadej za Macka, V. Ida – K. Bakša Petraššovitš, Gorel, Farkaš, Čečejovce – Turňa n/B Kriak, Bajo, Tabáková, Kechnec – Ťahanovce Čekovský za P. Tótha, Trakany – Streda n/B Vass za Ondrášeka, Močarany – Kr. Chlmec Kováčová za Onderišina – UT Michalovce, Čičarovce – Naciná Ves Ondrášek za Vassa, S. Ľubovňa – Dubinné M. Hudák za Jakubča, Gerlachov – D. Lúka Maličký za Šoltésa, Vranov – Plavnica DZ Novysedlák za Duba, Trakany – Streda n/B DZ Minaroviech za Voroňáka, Bystré – Sečovská Polianka DZ Voroňák za Minaroviecha. Dorast Humenné – Sp. Belá D. Mano za J. Mana Sobrance – Koš. N. Ves 13.4. 15,00 a 17,00 J. Mano za D. Mana, Lipany – Vranov Brutvanová za Vaňa, Svit – Giraltovce 13.4. 15,00 a 13,00 Boťany – Parchovany 16.k 18.4. 16,00 Dušek, V. Kapušany – Parchovany Kurták za Škodiho, Jasenov – Kračúnovce 13.4. 14,00 Godžák za Bazoša, Chmiňany – Brezovica 10,30 Adamčo, Plavnica – FAMT Prešov 13.4. 15,30 Pristáč, Hermanovce – M. Šariš 1.5. 14,00 Sučka, Čirč – Dulová Ves Gabštúr za Karaffu, S. Ľubovňa – Chmiňany 12.k 18.4. 15,00 Gabštúr, Smižany – Markušovce 10,30 Jasečko, Prakovce – Krompachy R. Bobko za Šoltéša. Žiaci V. Kapušany – Šaca Reňo za Kurtáka, Lokomotíva Košice – Čierna 10,00 a 11,45 Novák, Sabinov – Široké Brutvanová za Vaňa, Svit – Sp. Podhradie 16.k 20.4. 15,00 a 16,30 Alexa, Levoča – Smižany 15,30 a 14,00 Plavnica – N. Ľubovňa 11,00 a 12,45 Pristáč, V. Tatry – Krompachy 16.k 1.5. 9,00 a 10,30 L. Tóth. Žiačky Michalovce – Humenné Šimková za Škodiho. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 18.4.2017: FK Parchovany (Parchovany – Kalša) – opätovne pod následkami disciplinárneho konania, FK Štrba (Štrba – Ľubotice), FK Prakovce (Prakovce – Smižany). - KR oznamuje termín seminára Talent – Mentor, ktorý sa uskutoční 28.-30.4. 2017. Pokyny frekventantom boli zaslané elektronickou poštou. - KR berie na vedomie podnet: • FK Záhradné – poplatok 10,-€ - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Gemerská Horka a FK Čečejovce na R Bobko R., AR Kunzová, Zemčák a DZ Koščák zo stretnutia Gemerská Hôrka – Čečejovce • FK Vinné na R Djordjevič zo stretnutia Nacina Ves - Vinné. • FK Cejkov na R Greško, AR Holp, Zajac a DZ Leško zo stretnutia Streda nad Bodrogom – Cejkov. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Nacina Ves – Vinné na základe podnetu FK Vinné. Situácia sa nedá objektívne posúdiť z dôvodu nesprávneho natáčania videozáznamu. KR odstupuje DK FK Naciná Ves.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0020
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 18:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 12.04.2017 18:07