Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0018
ÚS KR zo dňa 29.03.2017
Zmeny na 1. – 2.4.2017 Dospelí Giraltovce – Svit 1.4. Ľubotice – Fintice DZ Černica za Lumtzera, Pakostov – Záhradné Bochnovič za Čonku, Medzilaborce – Kračúnovce M. Mišenčík, L. Tóth, Tirpák, Raslavice – Sp. Podhradie Čonka, Béreš P., Gallo, Radvaň – Š. Michaľany Tabaka, Somoši, Drabant, DZ Lumtzer, Ťahanovce – Gem. Hôrka Šoltéš za P. Tótha, Lastomír – Topoľany Greško, Róka, Basoš, Sačurov – Soľ Michalík, Kačmár, Kuspan, Sokoľany – Turňa n/B DZ Repaský za Voroňáka, N. Hrušov – Kamenica DZ Tóth za Peráta. Dorast Snina – Sp. Belá Godžak za Metiľa, Lokomotíva Košice – Giraltovce Benedik za V. Havrilu, Trebišov – Vranov 5.4. Želizňák, Djordjevič, Draban, Spišská N. Ves – Vranov 31.3. 15,00 a 17,00 DZ Maliňák za Gavaliera, Svit – Ľubotice DZ Gavalier za Maliňáka, Poproč – M. Ida L. Tóth za Farkaša, Topoľany – Sečovce ruší obsadenie, Somotor – Z. Jastrabie ruší obsadenie, Čierna – Strážske ruší obsadenie, Prakovce – Markušovce Greš za Pavlovského, Levoča – Sp. Štvrtok Pavlovský st., Bardejov – Podbrezová Škurla za Končára, Žiaci FAMT Prešov – SAFI Prešov Štefanič za M. Bereša. Galaktik – Čierna n/T Fabíny za Kováča Snina – Prešov 5.4. o 14,00 a 16,00 Paulišin, Godžák Ženy Michalovce – Trenčianske Teplice Fedák, Šimková, Kurták, Bardejov – Žilina 2.4. Kostráb, Onderišin. Poprad – Lučenec 12.kolo 04.06. 0 11,00 hod. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR berie na vedomie podnet: FK Radvaň, poplatok 10,-€. FK Sačurov, poplatok 10,-€. FK Záhradné, poplatok 10,-€ FK Markušovce, poplatok 5,-€ FK Prakovce, poplatok 5,-€. - KR oznamuje termín jarných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 5.4.2017 od 16,00 hod. na tartanovej dráhe ulica Watsonová v Košiciach. Zraz frekventantov 15,30 hod. Previerok sa povinne zúčastnia R skupiny A, B, TALENT a všetci R, ktorí nemajú vykonané letné nominačné FP a ukončili dlhodobé ospravedlnenie. - KR oznamuje termín náhradného seminára pre R a DZ dňa 5.4.2017 od 16,00 v dome Športu na ulici Alejová v Košiciach. Na seminár sú pozvaní všetci frekventanti, ktorí neabsolvovali seminár vo svojich kategóriách + R Končár Tomáš. - KR upozorňuje kluby, že podnet na zmenu delegovaných osôb musí byť riadne zdôvodnený. Bez riadneho zdôvodnenia KR nemusí podnetu vyhovieť.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 31.03.2017 09:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 31.03.2017 09:02
10 EUR 31.03.2017 09:03
10 EUR 31.03.2017 09:03
5 EUR 31.03.2017 09:04
5 EUR 31.03.2017 09:04