Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0017
ÚS KR zo dňa 15.03.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 18. - 19.03.2017 Dospelí Medzilaborce – Záhradné Micheľ za Liptáka, Raslavice – Pakostov Lipták za Micheľa, Rožňava – Parchovany DZ Tóth za Leška, Strážske – Rudňany DZ Leško za Tótha. Dorast Humenné – Trebišov 18.3. J. Mano za Capíka, Lipany – Stropkov D. Bereš za Maňkoša, Spišská Nová Ves – Košická Nová Ves P. Béreš za D. Bereša, DZ Tornay za Džubáka. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín jarných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 5.4.2017 na tartanovej dráhe ulica Watsonová v Košiciach. Previerok sa povinne zúčastnia R skupiny A, B, TALENT a všetci R, ktorí nemajú vykonané letné nominačné FP a ukončili dlhodobé ospravedlnenie. - KR upozorňuje kluby, že podnet na zmenu delegovaných osôb musí byť riadne zdôvodnený. Bez riadneho zdôvodnenia KR nemusí podnetu vyhovieť. - KR odstupuje DK FK Čirč za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Čirč – Gerlachov /ÚS č. 20 z 11.11.2016/ - KR Berie na vedomie podnet: • FK Poprad. Poplatok 10,-€ • FK Medzilaborce. Poplatok 10,-€
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 21.03.2017 13:25
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 21.03.2017 13:25
10 EUR 21.03.2017 13:26