Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0013
ÚS KR zo dňa 12.10.2016
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 8.-9.10. Dospelí Plavnica – Veľký Horeš Ištoňa, Bali-Jenčík, Baldovský, Radvaň – Pakostov Greško za Fedáka, Hrabušice – Geča L. Tóth za Tirpáka, Kalša – Rudňany Žofčák za Adamča. Dorast Vranov – Stropkov J. Mano , Tomáš, Lenková, Spišská Nová Ves – Humenné D. Bobko , Zemčák, Kunzová, Svit – Sobrance Šuba za L. Tótha. Žiaci Lokomotíva Košice A – KAC Košice Slimák za Tabaku, Michalovce – Košice Fedák, Žofčák. Zmeny na 15.-16.10. Dospelí Giraltovce – Stropkov Bucko za Maňkoša, Prešov B – Pušovce J. Mano za Zvolánka, Svidník – Plavnica Lang za Zajaca, Lešková za Cupráka, Sabinov – Svit Zajac za Langa, Bardejovská Nová Ves – Trebišov Cuprák za Leškovú, Medzilaborce – Zámutov Tabaka za Somošiho, Veľké Kapušany – Čaňa Dzivjak za Tirpáka, Sobrance – Krompachy o 14:00 hod. Mária Huta – Kalša Vass za Fedáka, Krásnohorské Podhradie – Hrabušice Filipák za Ištoňu, Dobšiná – Čečejovce Frank za Sedlačkovú, Malá Ida – Sokoľany Kováčová za Bednára, Košická Nová Ves – Kechnec Tirpák za Zvoláneka, Vinné – Streda nad Bodrogom Pavlišin za Greška, Trakany – Čierna nad Tisou Hamadej za Čeklovského, Nacina Ves – Michaľany Bednár za Zisa, Stakčín – Jasenov Čeklovský, Anguš, Škodi, Bystré – Soľ Greško za Basoša, Kamenica nad Cirochou – Ulič Kovaľ za Pacáka, Malý Šariš – Dubinné Ševčík, Gorel, R. Bobko, Stará Ľubovňa – Gerlachov Pacák za Kovaľa, Nálepkovo – Kľuknava Šoltés za Gabštúra, Sedliská – Sačurov DZ Guľko za Palinského Kochanovce/Brekov – Nižný Hrušov DZ Faťara za Minaroviecha Dorast Sobrance – Lipany 15.10. Molitoris, Capík, Fečo, Humenné – Svit 19.10. o 13:00 a 15:15 Stropkov – Giraltovce Marko, Židišin, Končár, Spišská Belá – Vranov nad Topľou 15.10. Alexa, Jasečko, Kunzová, Somotor – Michaľany Čertický za Ondrášeka, Borša – Veľké Kapušany Ondrášek za Čertického, Kurima – Osikov Čisárik za Novického, Jasenov – Raslavice Hrinda za Greška, Žiaci Lokomotíva Košice „B“ – Čierna nad Tisou Zis za Petraššovitša, Ľubotice – Lipany 14.10. o 14:00 a 15:45 M. Béreš, Stará Ľubovňa – Kračúnovce Cuprák za Pečarkovú, Spišská Nová Ves – Michalovce Kunzová, Gabštúr, Žiačky Poprad – Michalovce 16.10. o 15:00 Alexa za Zvaleného, 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 18.10.2016: Medzilaborce (Medzilaborce – Radvaň) – pod ďalšími disciplinárnymi dôsledkami, - KR oznamuje termín seminára Talent – Mentor na dňa 4.-6.11.2016 v penzióne Teniscentrum v Tatranskej Lomnici. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR oznamuje DZ sk. A, B, že dňa 12.11.2016 sa uskutoční WORKSHOP. Bližšie informácie budú upresnené v nasledujúcich ÚS. Účasť povinná. - KR upozorňuje kluby, že podnet na zmenu delegovaných osôb musí byť riadne zdôvodnený. Bez riadneho zdôvodnenia KR nemusí podnetu vyhovieť. - KR Berie na vedomie podnet: • FK Gerlachov. Poplatok 10,-€ • FK Jasenov. Poplatok 10,-€ • FK Somotor. Poplatok 10,-€ • FK Svidník. Poplatok 10,-€ • FK Bystré. Poplatok 10,-€ • R Zis. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Geča na R Dzivjak, AR Klovanič, Tóth Lukáš a DZ Dudáš zo stretnutia Hrabušice – Geča. • FK Humenné na R Kunzo, AR Drenko, Haviarik a DZ Lumtzer zo stretnutia Humenné – Spišské Podhradie. • FK Giraltovce na R Mano Ján, AR Mišenčík J., Bereš D. a DZ Knut zo stretnutia V. Opátske - Giraltovce - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Vinné - Lastomír na základe podnetu FK Lastomír a považuje podnet za opodstatnený. • Hranovnica – Harichovce na základe podnetu FK Harichovce a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€ - KR na základe podnetu Tatran Bystré, zápisu o stretnutí, správy PR, PF a vzhliadnutého videozáznamu konštatuje, že rozhodca nesprávne ukončil stretnutie TJ Ptava Ptičie – OFK Tatran Bystré v 11. min. pre inzultáciu R. - KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2016 o 16,30 hod. v dome športu DO zo stretnutia Ptičie – Bystré /R Zis, AR Havrila V., Škurla a DZ Perát/. Účasť povinná.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0013
Dátum zaevidovania: 20.10.2016 12:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 20.10.2016 12:49
10 EUR 20.10.2016 12:49
10 EUR 20.10.2016 12:49
10 EUR 20.10.2016 12:50
10 EUR 20.10.2016 12:50
40 EUR 20.10.2016 12:50