Komisia rozhodcov
Členovia
Július Straka
Gabriel Sekereš
Miroslav Benko
Pavol Chmura
Tajomníci
Rozhodnutia
VsFZ-KR-2017/2018-0002ÚS KR zo dňa 10.08.2017
VsFZ-KR-2017/2018-0001ÚS KR zo dňa 03.08.2017